Sponzoři
a nejen ti!

farnost Horní Cerekev

město Horní Cerekev

IBK trade a.s.

Poděkování patří také:

  • rozhodčím Jiřímu Blažekovi a Petrovi Matoušů
  • hlavnímu pořadateli Petrovi Kuřinovi 
  • řediteli ZŠ Horní Cerekev 
  • fotografce, pomocnicím na registraci a všem co s turnajem pomáhali